XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

DATA UPŁYWU TERMINU: 6 marca 2021
Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.