NADESŁANIE ZGŁOSZEŃ do 23.03.2021 Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.

Artystyczna Podróż Hestii od 20 lat łączy różne porządki i rzeczywistości. Jest pomostem pomiędzy wieloma światami. Pokazuje, że sztuka może działać poza wszelkimi podziałami, a relacje pomiędzy publicznością, instytucjami, czy światem artystycznym są bezcenne i ponadczasowe. Te połączenia stają się szczególnie ważne dzisiaj – kiedy tak bardzo zatęskniliśmy do podróżowania.

Rok 2021 będzie połączeniem różnych doświadczeń. Na wystawie finałowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjrzą się sobie dwa różne światy. Ten „sprzed” i ten „po”. Prezentować będzie prace finalistów i finalistek 19. i 20. edycji konkursu. Edycji, które choć matematycznie sobie bliskie, wydają się dzisiaj tak kalendarzowo odległe. Laureatów i laureatki obu poznamy 11 czerwca 2021 roku.

W zeszłym roku świat stanął przed wyzwaniem dopasowania się do nowych ograniczeń. Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość? Na pewno inaczej. Dużą jej część trzeba zaprojektować od nowa.

Artystyczną Podróż Hestii ogranicza tylko Wasza wyobraźnia. Wszystkie połączenia odchodzą zgodnie z rozkładem.

Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance, spełniające kryteria opisane poniżej:

  1. Malarstwo – dzieła wykonane w dowolnej technice (olej, tempera, akryl, akwarela, kredki, kolaż itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, metal itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła – pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  2. Grafika warsztatowa – dzieło wykonane w dowolnej technice.Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła – pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
  3. Rzeźba i instalacja – prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału z możliwością wykorzystania efektów dźwiękowych, świetlnych i filmu. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 200 cm długości, 100 cm głębokości i 200 cm wysokości.
  4. Fotografia – fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych. Dozwolone jest dostarczenie serii zdjęć, jeśli całkowity ich rozmiar nie przekroczy 300 cm x 300 cm a seria nie przekroczy 10 obiektów. w przypadku wejścia do Finału, artysta zobowiązany jest przekazać na wystawę pracę wydrukowaną na papierze archiwalnym i odpowiednio zabezpieczoną certyfikatem. W momencie otrzymania nagrody artysta zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu na papier fotograficzny.
  5. Sztuka cyfrowa – dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i urządzeń cyfrowych. Są to obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych. Maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Film musi być dostarczony wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.
  6. Performance – zapis sytuacji artystycznej, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu i przestrzeni. Zapis performance obejmuje:
    1. minimum 7 zdjęć z przeprowadzonego działania
    2. dokumentacja wideo – maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut. Dokumentacja wideo musi być dostarczona wyłącznie w panelu zgłoszenia w formie aktywnego linku do serwisu Vimeo.pl wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny.

LINK DO STRONY ORGANIZATORA: https://zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl/Konkurs2021