TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20 marca 2021 r.

W poszukiwaniu niecodziennych zimowych pejzaży, czy architektury wybierzmy się na spacer z rodziną lub spójrzmy za okno. Tematem fotografii mogą być różnorakie „fragmenty” naszego otoczenia, w taki, czy inny sposób związane z zimą. Inspiracji warto także poszukać wśród niecodziennych tropów tej mroźnej i malowniczej pory roku. Do konkursu zapraszamy uczniów klas 7-8 SP.


W ramach podpowiedzi, warto dodać, iż od połowy stycznia, w każdy wtorek, na stronie internetowej muzeum podczas kilkuodcinkowego cyklu on-line Kolekcjoner Wrażeń, można dowiedzieć się o regułach jakie rządzą prawidłową budową kompozycji, sile kontrastu, zasadach dynamiki, czy poprawnego kadrowania. 


Czekamy na wspaniałe fotografie, które będą czarno-białą opowieścią o niezwykłej zimie, jakiej doświadczamy. Ale uwaga, każdy z uczestników może wykonać maksymalnie dwie fotografie, więc czujnie, rozejrzyjcie się dookoła i…ruszajcie na cyfrowe łowy! 
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczestników potrzeby obcowania z naturą, pobudzenie ekspresji twórczej i rozwijania kreatywnego myślenia a także pielęgnowanie kontaktu z kulturą, (szczególnie ważnym w obecnym czasie). Przypominamy, że tematyka nadesłanych prac musi być związana z tytułem konkursu i wykonana samodzielnie. 


Na najlepszych czekają nagrody!


Wybrane prace nadesłane zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie on-line 20 marca 2021 r. 


Prace na konkurs przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. z dopiskiem – Oko na zimę 2021, na adres: konkurs@muzeum.bydgoszcz.pl.

LINK DO STRONY ORGANIZATORA: http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,15663,0,0,Oko-na-zime-2021—konkurs-fotograficzny,1