TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 24 maja 2021 r.

Celem Konkursu jest:

– przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka,

– uwrażliwienie na ich los,

– przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,

– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od 16 lat.

IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu.

Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

LINK DO STRONY ORGANIZATORA: http://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/X-Ogolnopolski-Konkurs-Fotograficzny/