Idę w miasto – Konkurs na reportaż

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 26.03.2021R.
Do Konkursu należy nadsyłać reportaże pisemne związane z tematyką miejską.