DATA UPŁYWU TERMINU: 28.02.2021 r.

CEL KONKURSU

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 20 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno
i delikatność przyrody.

Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacje z innymi uczestnikami konkursu.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria od 7 do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

LINK DO STRONY ORGANIZATORA: https://www.pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda