XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2020

DATA UPŁYWU TERMINU: 19.02.2021 roku
Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2020