DATA UPŁYWU TERMINU: 30.01.2021 Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 14-21

Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna 3-osobowe jury powołane przez organizatorów konkursu.

Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła” oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 30 stycznia (sobota) 2021. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

(cytat ze strony organizatora)

LINK DO STRONY ORGANIZATORA: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/p/konkurs-jednego-wiersza-dla-modziezy-o.html