FOTOGRAFICZNE

20. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

NADESŁANIE ZGŁOSZEŃ do 23.03.2021
Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.

CEWE Photo Award 2021

DATA UPŁYWU TERMINU: 31 maja 2021
Nagroda CEWE Photo Award łączy ludzi, którzy są entuzjastami fotografii i celebrują piękno naszego świata. Największy na świecie konkurs fotograficzny powraca w czwartej edycji pod hasłem „Nasz świat jest piękny”. Zdjęcia można zgłaszać w dziesięciu różnych kategoriach.